Dzień w naszym przedszkolu

6.00 - 8.30
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.
Ćwiczenia poranne.
Czynności higieniczne.
Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00
Śniadanie.

9.00 - 11.30
Wspomaganie rozwoju dziecka w czasie aktywności zbiorowej, grupowej, indywidualnej, inspirowanej przez nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczne, sportowe, ruchowe.
Spacery, wycieczki, gry i zabawy na placu zabaw.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Czynności  porządkowe w sali, czynności higieniczne przed obiadem.

11.30 - 12.00
Obiad.

12.00 - 14.00
Zabawy relaksacyjne i/lub leżakowanie.
Słuchanie bajek, baśni, muzyka relaksacyjna.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, gry sportowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
Ćwiczenia aparatu mowy
Zabawy inspirowane przez nauczyciela.
Zabawy swobodne, manipulacyjne, konstrukcyjne.
Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

14.00 - 14.20
Podwieczorek.

14.20 - 17.00
Aktywność zbiorowa, grupowa, indywidualna inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dziecka.
Zabawy swobodne, zajęcia indywidualne.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Zajęcia o charakterze wychowawczym.
Rozchodzenie sie dzieci do domów.