Oferta naszego przedszkola

 1. Niepubliczne Przedszkole "Pluszaki" jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00
  W przypadku zgłoszenia przez rodziców potrzeby dłuższego pobytu dziecka w przedszkolu, przewiduje się możliwość funkcjonowania placówki do godziny 18.00 (za dodatkową opłatą).
 2. W przedszkolu dziecko ma możliwość:
  • indywidualnego rozwoju,
  • rozwijania aktywności twórczej,
  • rozwijania zainteresowania muzyką,kulturą, sztuką,
  • obcowania ze sztuką,
  • zdobywania wiedzy i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy, korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • kreatywnego wyrażania własnych myśli, dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami i przeżyciami,
  • poznawania swoich praw,
  • poczucia bezpieczeństwa w połączeniu ze stworzoną życzliwą atmosferą,
  • wszechstronnego rozwoju w oparciu o program przedszkola ukierunkowany na dziecko i jego potrzeby.
 3. Powyższe założenia i cele osiągane są dzięki realizacji podstawy programowej, opartej o elementy następujących metod i technik pracy z dziećmi:
  • Pedagogika zabawy,
  • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
  • Projekty badawcze,
  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Gimnastyki R. Labana,
  • Metody relaksacyjne,
  • Bajkoterapia,
  • Muzykoterapia,
  • Metoda "Kniessów" gimnastyka przy muzyce z grającymi przyborami dla dzieci,
  • Elementy technik C. Freineta,
  • Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona,
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 4. Proponujemy dodatkowe zajęcia wykraczające poza podstawę programową, a wliczone już w opłatę czesnego:
  • zajęcia rytmiczne,
  • nauka pływania na basenie KONSYLIUM dla grupy najstarszej wiekowo,
  • zajęcia psychoedukacyjne, rozwijające sferę emocjonalna i poznawczą dziecka,
  • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • spotkania psychopedagoga z rodzicami (indywidualne i grupowe),
  • konsultacje logopedyczne,
  • konsultacje psychologiczne.
 5. W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 6. Zainteresowanym rodzicom proponujemy dla ich dzieci, za dodatkową opłatą w wysokości 30-50 zł miesięcznie:
  • Klub szachowy,
  • Klub taneczny,
  • Klub sportowy,
  • Naukę języka hiszpańskiego.