Zapisy do przedszkola i cennik

Zapisy do przedszkola trwają cały rok, w miarę posiadanych miejsc. Można pobrać z przedszkola kartę zgłoszenia, wypełnić, podpisać i oddać u pani referent lub u pani dyrektor.

Rodzicu, jeśli chcesz być pewien, że Twoje dziecko zostanie przyjęte do przedszkola na nowy rok szkolny, dokonaj zapisu w czasie trwania rekrutacji na nowy rok szkolny (zwykle jest to luty lub marzec każdego roku).

Dziecko można zapisać w następujący sposób:

 1. Poprzez stronę internetową https://przedszkola-kalisz.nabory.pl.
  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i przynieść do przedszkola.
 2. Pobrać z przedszkola kartę zgłoszenia, wypełnić, podpisać i oddać u pani referent lub pani dyrektor.

Cennik

Opłata za przedszkole składa się z: opłaty stałej, która stanowi 12% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego w danym roku oraz stawki żywieniowej za każdy dzień roboczy, za pełne wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek).

W ramach czesnego proponujemy:

 1. Język angielski,
 2. Zajęcia logorytmiczne,
 3. Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające sferę emocjonalną i poznawczą dziecka,
 4. Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 5. Konsultacje logopedyczne,
 6. Konsultacje psychologiczne,
 7. Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.

Za dodatkową opłatą zainteresowanym rodzicom proponujemy dla ich dzieci:

 1. Klub szachowy,
 2. Klub taneczny,
 3. Klub sportowy,
 4. Naukę języka hiszpańskiego.

W marcu w godz. 10.00 - 14.00 można codziennie odwiedzić nasze przedszkole, obejrzeć sale, wziąć udział w zabawach przedszkolnych.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!